Mjuša Sever became Ambassador of Knowledge
Mjuša Sever became Ambassador of Knowledge

Round of applause for our Director Mjuša Sever who was awarded the title of an Ambassador of Knowledge for her achievements in promoting knowledge and fostering intellectual growth. Her success not only inspires but also serves as a shining example of what can be achieved with passion and commitment.


Direktorimiz Mjuša Severga ma'rifat va intellektual rivojlanish sohasida erishgan yutuqlari uchun "Bilimlar Elchisi" maqomi berilganligi munosabati bilan samimiy tabriklarimizni yo'llaymiz. Uning muvaffaqiyati bizni nafaqat ruhlantiradi, balki jo'shqinlik va izchillik bilan qanday marralarga erishish mumkinligidan dalolat beradi.

Donors
International Narcotics & Law Enforcement Democracy, Human Rights, and Labor Department Of State EU