<strong>Joint Training for the Prosecutors and Defense Advocates: Samarkand</strong>
<strong>Joint Training for the Prosecutors and Defense Advocates: Samarkand</strong>

Joint Training for the Prosecutors and Defense Advocates: Samarkand

Regional Dialogue, in partnership with the General Prosecutor’s Office and Chamber of Advocates, and with the support of the US State Department’s INL Bureau grant, held the training on negotiated plea agreements for prosecutors and criminal defense advocates of the Samarkand region. Training took place on 17 March in the Historical City of Samarkand. The training was conducted by the designated trainers Saydullo Azimov, Prosecutor of the Department of Analysis of Law Enforcement Problems of the General Prosecutor's Office, Davron Saidov, Deputy Chairman of the Chamber of Advocates, and Guzal Sayfieva, Deputy Chairwoman of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan. Training participants were active in discussing the provisions of the law on plea agreements and during skill-building practical exercises. By the end of the training, the participants have enriched their knowledge about the institution of negotiated plea agreements that will be useful for their professional activities.

img_1328
img_1326

Совместный тренинг для прокуроров и адвокатов: Самарканд

17 марта Региональный диалог совместно с Генеральной прокуратурой и Палатой адвокатов Республики Узбекистан и при поддержке гранта Бюро INL Госдепартамента США провел тренинг по институту соглашения о признании вины для прокуроров и адвокатов Самаркандской области. Тренинг прошел 17 марта в Древнем городе Самарканд. Тренинг проводили назначенные тренеры Садулло Азимов, прокурор отдела анализа проблем правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры, Даврон Саидов, заместитель председателя Палаты адвокатов Республики Узбекистан и Гузаль Сайфиева, заместитель председателя Палаты адвокатов Республики Узбекистан. Участники тренинга были активны в обсуждении положений закона о соглашениях о признании вины и во время практических занятий. К концу тренинга участники улучшили свои знания об институте соглашения о признании вины, который будет полезен для их профессиональной деятельности.

img_1324
img_1320

Prokurorlar va advokatlar uchun birinchi qo'shma trening: Samarqand

17 mart kuni Mintaqaviy muloqot O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Advokatlar palatasi bilan hamkorlikda hamda AQSh Davlat departamenti INL byurosi granti ko‘magida Samarqand viloyatining prokurorlari va advokatlari uchun aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv instituti bo`yicha trening o`tkazdi. Trening tayinlangan trenerlar Sa’dullo Azimov, Bosh prokuratura huzuridagi Huquqni muhofaza qilish sohasidagi muammolarni tahlil qilish boshqarmasi prokurori, Davron Saidov, O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi raisining o‘rinbosari va Go‘zal Sayfieva, Advokatlar palatasi raisining o‘rinbosari tomonidan o`tkazildi. Treningda prokurorlar va advokatlar aybga iqrorlik to‘g‘risidagi qonunning moddalarini muhokama qilishda va amaliy mashg‘ulotlarda juda faol ishtirok etishdi. Ishtirokchilar o‘zlarining kasbiy faoliyati uchun foydali bo‘ladigan kelishuv instituti haqida ko`proq bilimga ega bo`ldilar.

img_1390
Donors
International Narcotics & Law Enforcement Democracy, Human Rights, and Labor Department Of State